|

Sociologická bomba na Teplicku?

Pípal objevitel

Podle starosty v Dubí je možné, aby v ČR několikačlenná rodina (zřejmě romského původu) pobírala na sociálních dávkách 92 tisíc korun. Pokud vezmeme v úvahu fakt, že dávka v hmotné nouzi je na osobu a měsíc 2020,- Kč a přídavky na dětí od 500 do 700 korun na měsíc, zdá se, že buď je Petr Pípal lhář, nebo se v Dubí dějí věci, jež by si zasloužili zaznamenání do Guinesovy knihy rekordů.

Pokud totiž žije v Dubí u Teplic ve společné domácnosti okolo 50 lidí, stálo by za to, zajímat se blíže o to, jak takové soužití vypadá. Víme, že klasické rodiny v ČR mívají okolo čtyř až pěti členů. Přesto se dá říci, že i v takto malé skupině občas dochází ke třenicím a hádkám. Pokud jsou u nás opravdu rodiny, kde žije okolo padesáti osob v jedné domácnosti, bylo by nesmírně zajímavé zkoumat, jak je možné, aby taková rodina mohla fungovat.

 

Je známo, že Indové takového soužití jsou schopni. Známý je příklad pana Ziona, který má rodinu s celkovým počtem 188 členů. Na takovou rodinu připadá 39 manželek, 94 dětí, 14 snach a 40 vnoučat. Bydlí ve čtyřpatrovém domě, který má více než sto místností. Dokáží potomci Indů u nás něco podobného? Aniž by si pomáhali berličkou mnohoženství?

 

Jak získat vzácné Know How?

Zdá se, že tuto úžasnou skutečnost, koexistence desítek lidí v jednom rodinném svazku zřejmě nikoho doposud nenapadlo prozkoumat. Využít know how těchto výjimečných lidí by mohlo být pro společnost velmi přínosné. Pokud by se podařilo přenést systém, který dokáže zajistit fungování padesátičlenné rodiny do mezinárodního přediva vztahů, musel by být zákonitě konec válek a veškerého utrpení.

Je zřejmé, že aby bylo možné efektivní soužití rodiny, která má padesát členů, musí každý z nich být příkladem tolerance, pochopení a empatie. Kde se v nich bere? Odkud ji čerpají? Proč ji nemáme všichni? To jsou jen některé otázky, které Pípalova slova nastiňují.
Pokud jsou tedy vyjádření starosty Pípala pravdivá, naskýtá se tu konečně něco, čím nám menšinová společnost, schopná soužití ve velkých celcích bude prospěšná.

Pošleme okamžitě do centra těchto zajímavých uskupení vědecké týmy, které budou zkoumat, hodnotit a vymýšlet strategie pro nás ostatní, kteří zatím dokážeme žít maximálně ve čtyř až desetičlenných rodinných formacích.

 

Jak začít?

V nejbližších dnech by bylo dobré zjistit, zda se vyskytuje více podobných formací, podobných té, o které hovoří starosta z Dubí. Ihned potom je třeba tyto formace podrobit zkoumání a závěry co nejdříve publikovat.

Ukažme světu, že i u nás je něco, co nám mohou ostatní země závidět. Nelitujme peněz, nelitujme času a poučme se od těch, kteří jsou před námi…

Pro nadšené výzkumníky na poli sociologických vztahů přinášíme podmínky, jaké je nutné pro zkoumání hromadného soužití naplnit.

MPSV.CZ : Pomoc v hmotné nouzi http://url.memy.cz/npt0vM

MPSV.CZ : Státní sociální podpora http://url.memy.cz/onBOrg

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=6389

Autor v Zář 21 2011. Soubor pod Bulvár, Home, Lidé, On-line, Politika. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

1 Komentář pro “Sociologická bomba na Teplicku?”

  1. Děkuji za upřesnění. Já to odhadovala na 20tičlennou rodinu, budu si muset doplnit poznatky z oblasti dávek vyplácených v hmotmé nouzi.

Komentáře jsou uzavřeny