|

Sedmá z duchovních příčin pádu západní demokracie

To, co jsme znali jako „stará dobrá západní demokracie“, se pomalu „rozpouští“. Vliv veřejného mínění na vládu prostřednictvím voleb byl zákulisními mafiemi zaměněn za podprahově řízené působení mediokracie, zejména před volbami. Občané, dříve pracující, (myšleno lidi jen na práci,) se tím proměnili v manipulovaný dav volící i proti svým nejzákladnějším zájmům. (Nyní důchody, zdravotní „reforma“.)
Degradace člověka ve stádového „ovčana“ je možná proto, že současní tržně myslící ateisté, tj. lidé bez duchovního rozměru, se ve školách a společnosti nekonstituovali všestranným vzděláním v osobnosti s nezávislým myšlením. Masa domnělých občanů připomíná úrovní své intuice spíše obyvatelstvo z údolí „tupých hlav“. Trh, dříve užitečný regulátor nutných výrobních nákladů, se tak mohl, zejména u nás, rozšířit na trh se vším. Trh se spravedlností, manifestovaný existencí „drahých“ advokátů. S „drahým“ advokátem soud dojde „překvapivě“ k jinému závěru! Po sto letech sociálních bojů se náhle znovuobjevil trh s otrockými pracovními podmínkami pro domácí i cizince, po sto letech bojů o akademické svobody a práva se zjevil „trh s tituly“, ba i s duchovností. U posledního je jen otázkou výše částky a posvěcovat je možné cokoliv.
Jsem přesvědčen, že by se našli duchovní, kteří posvětí nejen auta a motorky ale i veřejné domy. Podle onoho vtipu, kdy za farářem přijde věřící, že by chtěl nechat sloužit mši za svého zemřelého psa. To nejde, říká farář. Ale já jsem pro ten účel už vyhradil dvacet tisíc. Počkejte, říká farář. Už jsem si vzpomněl, byl to dobrý katolík. Mše bude.

Nemá smysl pokračovat, kdo má oči k vidění, vidí úpadek sám a možná exaktněji. Smyslem článku není ale hořekovat nad špatností světa, ale poukázat na jednu z deseti duchovních příčin jeho úpadku.
Tou příčinou úpadku je všeobecný jev, že peníze, které jsou směnnou formou hodnoty vytvořeného, a mají být tedy vypláceny jen tvůrcům hodnot, jsou masově a ve velkém vypláceny těm, kteří prokazatelně žádnou, nebo takřka žádnou duchovní, organizační ani manuální hodnotu netvoří!!! Neboli lidským parazitům. Práce se dokonce stala tím nejhorším způsobem, jak přijít k penězům.
Tento jev je svou duchovní podstatou systémem organizovaná krádež. Za souhlasu veřejného mínění a prostřednictvím k tomu účelu nastavených zákonů a způsobu jejich uplatňování!Zákulisní organizované ateistické pseudopodnikatelské gangy, (jejichž členové již dávno nevěří na nějakou vyšší spravedlnost,) jsou zaměřené na zneužívání pozemského práva ke svému cíli, kterými je rafinované zbavení tvůrců hodnot jejich plodů. Využívají přitom složitosti a množství paragrafů, a toho, že tvůrci hodnot nejsou dost prozíraví, (nemají intuici jako funkci činného ducha,) jsou přetíženi prací a v „zákonech obchodu“ se nevyznají. Netuší, jaké úmyslně nastavené jsou tam „bažiny“. Takové, aby znalcům právnických kliček umožňovaly vybřednout z odpovědnosti za nekalý obchod, špatné rozhodování ve veřejných funkcích, za úplatek, za finanční machinace. Vrcholem ledovce je změť nepřehledných akciových společností „na doručitele“. Umožňuje podnikatelské spodině „hry“, obírající „do kruhů nezasvěcené“ o vytvořené hodnoty. Uvedu z desítek typů mě známých zákulisních her jen dva dobře známé všem. Záměrně velmi protikladné.
Prvním typem je jmenování osob bez jakékoliv záruky do představenstva a vrcholového managementu! Všichni „ptáčci“ dostávají astronomické platy a požitky ale bez jakéhokoliv ručení za budoucí svůj, dle astronomického platu, „supervýkon“.
To by řádný podnikatel, např. Baťa, nikdy neudělal. Kdo u něj nastoupil do odpovědné funkce, musel složit kauci a nebo mu na konto jeho podnikové kauce šly všechny odměny a prémie. Jimi ručil za své chyby v rozhodování a v případě krachu odcházel s holou … V případě konkurzu podniku ovšem také! Jak oděn přišel, tak i odešel. To vyvolávalo jinou míru úsilí o prosperitu podniku a způsob odchodu z něj. Teprve při řádném ukončení angažmá v podniku dostal vyplacenu kauci. Že by toto naši poslanci, odpovědní za správnost zákonů, nevěděli??? A proč tedy nekonají, si může každý domyslet!
Naše zločinné privatizační zákony ovšem zařídily, že lidé s astronomickými platy a požitky, kteří měli za tyto odměny zajišťovat superkvalifikované řízení společností, např. Sazky, odchází „napakováni“. (Místo s holou ři…) Vedené společnosti a banky přece dovedly ke konkurzu a dluhy za ně zaplatili daňoví poplatníci. V případě Sazky uvedli její řídící, podle platu superexperti, tuto společnost do 40 miliardového dluhu. Za tyto „manažerské výkony“ nyní tito superodborníci požadují excelentní „padáky“. Samozřejmě podle „právem zajištěných smluv“, které byly kýmsi, nyní k odpovědnosti nepředvolatelným, podepsané. Po tomto manažerském „výkonu“ jim ovšem majetek z dosavadních platů a výkonových prémií, které podle našeho darebáckého práva nejdou do konkurzní podstaty, „právem“ zůstává!
Druhým typem okrádání občanů je podvodné jednání poslanců. Ovšem také v mezích zákonů. Spočívá v tom, že jsou zvoleni na programy, které pro ně po volbách nejsou závazné. Např. poslanci, zvolení za účelem omezení administrativy, po mnoha podobných předchozích krocích právě odhlasovali zákon „o vymetání všech komínů ve státě“. O úmyslu jej zavést ovšem ve volební kampani nikdy nemluvili! Podle chápání pořádku duchem tohoto zákona v tomto státě pořádek nebude, dokud každý komín nebude mít každoroční „úřední“ potvrzení o tom, že je vymeten!!!
Všimněte si té nuance, že o vymetání komínu jde až ve druhé řadě. To se provádělo i dosud. To nové, co se zavádí, je úřední papír o vymetení komínů! Samozřejmě od pověřené osoby! Podle Parkinsonova ekonomického zákona budou v celém státě nově pověřováni „referenti pro kontrolu potvrzení o vymetání komínů“. Občan bude mít za každoroční povinnost obesílat „úřad“ potvrzením o vymetení vlastního komínu. Zákon současně povyšuje kominíka na „zkoušeného“ úředníka, což mu umožňuje s okamžitou platností zvýšit cenu za vyčištění komína ze současných 400 Kč na 800 Kč. To je ono nenápadné okrádání občanů prostřednictvím zbytečných zákonů a zbytečných úředních úkonů. Pak státu nutně chybí peníze na užitečné věci. Zde začínají vyvěrat pramínky obecného deficitu. Vsadím svůj krk na to, že stupeň „vymetenosti komínů“ ve státě se tím vůbec nezmění a ani počet požárů z komínových nedostatků se po začátku platnosti zákona nezmění. Pouze poslanci osvědčili strategičnost své úrovně myšlení. Něco ve stylu myšlení leutnanta Duba, který podobným myšlením došel k závěru, že „Rakousko tuto válku nevyhraje, dokud nad každým i nebude tečka“! Právě tímto zákonem ukázali poslanci svým voličům, jak „správně“ naplnili svůj volební program v kapitole o boji s byrokracií. Podotýkám, že pojišťovny revizní zprávu o stavu komína před uzavřením domovní pojistky vždy žádaly.
Ten příklad uvádím proto, aby se vyjevilo, že za okrádání tvůrců hodnot je nutné považovat i ukládání nesmyslných a nepotřebných společenských břemen vyšší moci neodpovědnými poslanci, kteří se k moci dostali všelijakou eskamotáží. Biblický Ježíš o rozhodování nehodných hovoří takto: „Na lid těžká břemena ukládají a sami se jich ani prstem nedotýkají!“
Výše uvedené nahodile vybrané případy jsem nevybral proto, abych se utápěl v negacích. Pouze jsem se pokusil popsat, co mám výše uvedenými rozkladnými tendencemi demokracie a západní kultury na mysli. Tímto duchovním rozkladným principem je:
Pověřenci demokratickou mocí neručí za své rozhodování ostatním občanům ničím!!! Tím méně Bohu, na jehož zákony nevěří. Přičemž se tito společenští parazité nechávají excelentně platit, jakoby čímsi ručili za velkou míru odpovědnosti a jakoby byli inteligenčně schopni vytvářet strategické koncepce vývoje podniku a státu!!!


To, co dosud strategicky vytvořili, je jen nastupující krach EU a evropské ekonomiky. O společenském klimatu ani nemluvě.

Níže se chci věnovat tomu, jak z rozkladu civilizaci řídící elity ven. Jestli to jde ještě stihnout. Vím, že ony zamaskované party parazitních zlodějů u moci udělají všechno, aby k tomu včas, tj. bez zásahu sil stvoření, nedošlo.
Nejprve se domnívám, že, aby mně bylo dobře rozuměno, je nutné pojmenovat jak tvůrce hodnot, tj. ty, kteří si peníze zaslouží, tak pojmenovat stále se rozmnožující parazitní vrstvy. Za tvůrce hodnot považuji ty, kteří tvoří hodnoty duševní, organizační a materiální.Duševní tvůrci jsou nejen objevitelé a vynálezci, umělci a spisovatelé, ale zejména učitelé, kteří zvyšují kvalifikaci budoucích přímých výrobců, a tak se spolupodílí na míře kvality jejich výrobků. Ale také veškerý lékařský personál, který uzdravením jednoho každého nemocného se vlastně podílí na jeho další tvorbě. Nebo i na tom, že nemusí mít drahou stálou péči. Organizační tvůrci jsou nejen přímí organizátoři výroby (manažeři a vedoucí), ale i na nezbytnou míru omezení úředníci, kteří tvůrcům hodnot nepřekážejí! K nim patří i policisté, soudci, hasiči, ostatní služby. Spolupodílí se na tvorbě hodnot stabilizací společenského prostředí, neboli zajišťují „klid“ tvůrcům. Materiální výrobci manuální i intelektuální, dříve dělníci, živnostníci, řemeslníci, zemědělci.
Tito výše uvedení výrobci hodnot mají právo na to, aby s celými hodnotami, které vytvoří, také nakládali! Podle evangelijního Ježíšova výroku „hoden je dělník mzdy“!
Bohužel úpadkem duchovnosti západní civilizace se stalo, že skupiny parazitů se chopily moci a výkladu práva ve státech a začaly výrobcům z jejich hodnot pomocí zákonů ukrajovat. Mimo jiných bankovními, monetárními a úvěrovými. Nejzakázanější otázkou, která v žádných novinách vůbec nesmí být vznesena, je otázka:
Proč existují zcela nekryté bankovky, na jejich emisi vydělávají jakési soukromé subjekty (v USA FED) stamiliardy, když stejně nejsou ničím kryté a jsou tedy vlastně státovkami??? Proč ty stamiliardy nevydělává místo těchto osob stát???
No je to tak přece proto, že tento paradox běží podle zákonů, učiněných koupenými zvolenými „zástupci tvůrců hodnot“! (U nás poslanecký kus obvykle za deset milionů.) Působením mocenských mafií skrze stranické kmotry se po volbách všechny dosavadní volební programy staly směšnými a nikdy nikdo nebyl po jejich naplnění ku podivu tázán! Popletenci, (v konsolidaci byli takoví nazýváni „pomýlení“,) kteří se občas obsahu volebních programů dovolávají, označují „svobodná“ média za „populisty“. Voličům daná slova, jejichž nenaplnění se v „temném“ středověku narovnávalo sebevraždou, se stala zastíracím politickým krasořečněním, balamutěnkovem k oklamání ještě naivních.
A kteří to jsou, ti parazité? Podívejte se na účastníky zábavných akcí v drahých rekreačních oblastech, v oněch „Monakách, Floridách, Riviérách, Bahamách a Seychelách“, na majitele drahých aut a motorek, superluxusních sídel. Zamysleme se nad tím, co jeden každý z těchto skutečně duševního, organizačního a tím méně manuálního vytvořil? Nejde o jednoho Krejčíře či Koženého, ale o statisíce takových, pouze neviděných. Jejich peníze pochází:

  • z finančních kurzových her a spekulací (nejvyšší kasta s miliardovými příjmy)
  • z bankovních a spekulačních operací (tuneláři, pseudopodnikatelé, straničtí kmotři)
  • z rent z dědictví po ještě zasloužilých předcích, z úroků lichvářů neboli úžerníků
  • z majetnictví nemovitostí, z kterých mačkají neúměrné a nepatrně zdaněné nájmy. Bezuzdnou vládou těchto se stalo, že u nás je v Praze nyní třikrát větší nájemné z bytu v poměru k průměrné mzdě než v Německu. Pronajímatelé bytů chtějí německou výši nájemného a českou výši daní a údržbářských služeb. Vydávají to za „trh“ za situace, kdy nebydlící jinde než v Praze zaměstnání neseženou. (Neměli prý nemít movité předky.)
  • z organizace sexuálního a drogového průmyslu a z „obchodních“ spolčení
  • z přeplácení manažerů a z korumpování veřejných činitelů a z mnoha jiných variant zneužití kolísání nabídky a poptávky

 

Různé sorty parazitů odjakživa byly ve všech režimech, dokonce i za „socialismu“. Všechny tehdejší vlády s nimi více nebo méně úspěšně zápolily. Nyní se ale u nás a ku podivu v celé EU pomalu vynořuje proběhlý „dialektický zvrat“! Vypadá to, jakoby se moci v celém západním kulturním okruhu chopila přímo parazitní vrstva! Dřívější úsilí západních kruhů o to, aby parazitní vrstvy nebylo příliš vidět, hnané strachem z bolševiků, jakoby ustalo. Opět jsme svědky situace, která charakterizovala stav režimu před pádem komunismu.
Byl to jev, kdy potíže růstu se postupně změnily v růst potíží. (!!!)


Jsme konfrontováni s jevem, že tvoření hodnot (práce) se stává finančně čím dál méně výnosným a rozšířeným a jakékoliv spekulace pod hlavičkou podnikání, vydírání tvůrců hodnot a důchodců pod hesly smluv a trhu s čímkoliv, dopředu vykalkulované podvodné jednání, ovšem v mezích zákona, zavádění zbytečných „ministerstev pro zbytečné záležitosti“ na všech úrovních státní správy, je čím dál výnosnější a rozšířenější.

To vše je ovšem opřeno o nějakou řídící ideologii. Je to ideologie, že není žádná „vyšší spravedlnost“, že je jen teď a tady. Je to myšlením obecně žitý ateismus, kterým žije pseudoelita Západu. Toto myšlení pokládá „boží přikázání“: Nepokradeš! za nevědeckou pověru. Podle mne také nejde o „boží přikázání“. Jde o božskou radu v těle žijícímu hledajícímu lidskému duchu, ale také národům, jak se vyhnout karmě. Neboli jak nenahromadit „energii zpětného dopadu duchovní sklizně“. Tato energie se časem musí vždy vybít, a to zážitkem, který člověk vnímá jako přírodní a společenské neštěstí.
Východisko je v tom, že jen člověk duchovní vnímá, že princip Nepokradeš!, Ježíšem formulovaný jako právo tvůrce na hodnotu svého výtvoru (hoden je dělník mzdy), je jedním ze základních zákonů duchovní dimenze stvoření. Platí ve svých dimenzích stvoření tak neodchylně, jako fyzikální zákony ve hmotnosti. Protože je nyní masově a skrze zákony tohoto světa porušován, ať na to porušovatelé věří nebo ne, jedno je jisté. Přivodí si zákonitou sklizeň, kterou je v infrastruktuře světa od počátku Hybatelem světa nastavena. Ať pak nevykřikují: Kdyby byl Bůh, tak by se na to nemohl dívat!

MVDr. Josef Staněk

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=6446

Autor v Říj 5 2011. Soubor pod Názory, Politika. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

1 Komentář pro “Sedmá z duchovních příčin pádu západní demokracie”

  1. nelze než souhlasit … krize hodnot lidských … bohužel se ovčané neproberou dřív než budou ležet rozbitými ústy na dně …

Komentáře jsou uzavřeny