|

Marek Šnajdr: obžaloby zproštěn

„Já jsem Šnajdrově firmě samozřejmě žádných dalších pět milionů nechtěl dát, protože to by bylo trestné. Následně bylo nutné zajistit dostavbu budovy a celkové náklady na tu stavbu byly navýšeny o dalších 20 milionů. Do týdne byl prohlášen konkurs na HP Construct. Inventura ukázala, že firma vyfakturovala asi sedm milionů za práci, kterou neodvedla. Na základě toho jsem podal trestní oznámení a policie to šetřila velmi dlouho. Byly obviněné tři osoby – Marek Šnajdr, bývalá starostka a vrchní stavební dozor. Došlo k soudnímu přelíčení, kde jsem vypovídal i já. Podle mých informací státní zástupce těsně před koncem soudu řekl, že bere žalobu zpět, a Marka Šnajdra osvobodili. Za rok nato se stal prvním náměstkem zdravotnictví. Připadá mi zvláštní, že osm let policie něco šetří a před vynesením rozsudku státní zástupce žalobu stáhne. Inventura prokázala, že se peníze ztratily neznámo kam, a přitom za to nikdo nebyl potrestán,“ říká Absolón.

Pochybnosti o ukončení trestního stíhání Marka Šnajdra v kauze stavby domu pro seniory v Rychvaldu dokládá i vysvětlení státního zastupitelství v Karviné. Po šesti letech šetření případu a téměř osmi letech od toho, co se případ udál, se najednou objevil nový svědek – zásobovač společnosti HP Construct, který základní argumenty žaloby zpochybnil. Na základě tohoto svědectví byla obžaloba stažena. Stalo se tak v roce 2006 – půl roku předtím, než byl Marek Šnajdr jmenován náměstkem MZ.

„Obvinění společné dohodě při stavbě domu s pečovatelskou službou měli účelově neoprávněně na základě nepodložených faktur odčerpat nejméně 3 494 261 Kč ze státní dotace,“ odpověděl na dotaz MT státní zástupce JUDr. Josef Bláha.

„Okresní soud rozhodl zprošťujícím výrokem dle § 226/a k návrhu státního zástupce. Zprošťující rozsudek nabyl právní moci dne 19. 4. 2006, když státní zástupce odvolání nepodal. V průběhu hlavního líčení obhajoba předložila nový znalecký posudek, který naprosto zpochybnil průkaznost neoprávněné fakturace. Z podnětu obhajoby byl také úplně nově vyslechnut svědek Roman Ulman, zásobovač dodavatelské společnosti HPC, který zcela zpochybnil základní argumenty obžaloby, že fakturovaný materiál v prosinci 1997 nebyl nakoupen,“ odpověděl JUDr. Bláha.

Státní zástupce v roli advokáta?

Okolnosti ukončení trestního stíhání Marka Šnajdra připadají právníkovi Mgr. Václavu Sládkovi velice podivné. Domnívá se, že v těchto případech státní zástupce vystupoval spíše jako obhajoba obžalovaného. „V případě, že trestní řízení je dotaženo do fáze státním zástupcem podané obžaloby, je velice podivné, aby byla podaná trestní obžaloba ve veřejném zájmu na projednání věci a rozhodnutí soudu brána zpět bez rozhodnutí soudu o ní, a tedy o vině a trestu, stejně je neobvyklé a podezření vzbuzující, pokud státní zástupce supluje obhajobu a navrhuje zproštění obžaloby, kterou sám podal,“ poznamenává Mgr. Sládek a dodává: „Pokud jde o dříve nezahajovaná trestní stíhání z důvodů ,vyšší závažnosti‘ jiného stíhaného jednání, jestliže to dopadlo výše popsaným způsobem a jejich trestní stíhání (dříve nestíhaných skutků) není promlčeno, pak nic nebrání tomu, aby se případně trestní stíhání i nadále konalo. ,Překážka‘ totiž zjevně odpadla,“ uvedl právník.

Exekuce na Marka Šnajdra

Redakce získala ještě jeden velmi důležitý materiál – rozsudek ze dne 30. října 2006, kterým okresní soud ve Frýdku-Místku nařizuje Marku Šnajdrovi zaplatit konkursnímu správci částku 67 994 korun. Na Marka Šnajdra byla vedena exekuce v době, kdy už byl prvním náměstkem ministra zdravotnictví. Tato exekuce souvisela s tím, jakým způsobem Marek Šnajdr hospodařil s penězi, které patřily firmě HP Construct.

Šnajdr v době svého působení v HP Construct vybral z firemní kasy přes 600 000 korun. Jak potvrzuje konkursní správce, dobrovolně peníze vrátit nechtěl. Trvalo mu několik let, než je vrátil.

Ilustrační obrázek

Jedním z poškozených věřitelů firmy HPC byla také společnost Frygesta. Předseda představenstva této společnosti ke kauze poznamenává: „Podle Šnajdra prý byla u úpadce běžná praxe, že používali hotové finanční prostředky pro provozní účely. Je zajímavé, že si někdo vezme z firmy na blíže nespecifikované provozní účely 672 167 Kč, a nijak je nevykáže,“ píše Ing. Dušan Streit ve svém blogu na serveru iDNES a dodává:

„Mohu se jen domýšlet, že podezřelým pomohlo politické krytí, nikdo totiž nebyl odsouzen. Největší problémy u nich však měl právě Šnajdr, obviněný z trestných činů podvodu a zpronevěry.“

Dušan Streit ještě poukazuje také na to, že před vyhlášením konkursu na HPC byly ve prospěch Hutního projektu, a. s., převedeny pohledávky ve výši 19 milionů korun, i když pro neprůkaznost subjektivní stránky trestného činu (tj. úmyslného zavinění) byla věc odložena. „A tak před konkursem, kdy ostatní věřitelé ještě o připravovaném úpadku nevěděli, byl uspokojen jediný spřízněný věřitel. Příznačné je, že při odložení trestního oznámení na tuto věc nejdříve státní zástupce uložil policii věc došetřit, avšak později (v roce 2002) byla věc odložena, aniž by se nové šetření jakkoli v odůvodnění projevilo. Text byl zkopírován i se starým datem z roku 2001,“ uvádí Ing. Streit.

Někdejší poslanec KDU-ČSL Ing. Ludvík Hovorka připomíná rozsah vlivu někdejšího prvního náměstka zdravotnictví. „Je smutné, že člověk s takovou minulostí se mohl stát nejmocnější osobou na ministerstvu zdravotnictví, poslancem a předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny,“ uvedl Hovorka v reakci na výše zjištěné skutečnosti MT. Připomeňme, že Hovorka opakovaně kritizoval způsob prosazování tzv. Julínkovy zdravotní reformy a jednání Marka Šnajdra na ministerstvu. Poté, co ministryně Jurásková podepsala rozhodnutí o povolení sloučení ZP Agel s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, žádal o odvolání ministryně Juráskové i náměstka Šnajdra z funkce.

Šnajdr jako symbol nedůvěryhodnosti české politiky

Redakce MT oslovila se zjištěnými fakty o Marku Šnajdrovi také instituce, které se zabývají korupcí v politice. Nadační fond proti korupci (NFPK) i Transparency International se shodují v tom, že člověk s takovou minulostí by rozhodně neměl vykonávat vysokou politickou funkci.

„Podnikatelský a politický život Marka Šnajdra je doprovázen téměř trvale řadou podezřelých shod náhod, které vždy dílem nějaké ,vyšší‘ moci jdou na ruku tomuto politikovi. Ne jinak tomu bylo i v kauze angažmá Marka Šnajdra ve společnosti HP Construct. Kdybychom se podívali k našim západním sousedům, tak bychom zjistili, že osoba s takovým manažersko-podnikatelským profilem by se nemohla nikdy stát ani regionálním politikem, natožpak politikem, který má zásadní vliv na tak citlivou oblast, jakou je zdravotnictví,“ píše pro MT Ing. Petr Soukenka z NFPK.

Podobného názoru je také Radim Bureš z Transparency International. „Pan poslanec Marek Šnajdr dlouhodobě představuje symbol nedůvěryhodnosti současné české politické scény. Informace o podnikatelském působení pana poslance Šnajdra, které jste shromáždili, jsou nové, nicméně zapadají do obrázku jeho dalších aktivit, ať již spojených s řízením Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo s jeho dalším působením během Topolánkovy vlády. Je velmi obtížné posoudit, zda story různých trestních oznámení na pana poslance Šnajdra a jejich ukončení, které jste popsali, odpovídá řádnému výkonu spravedlnosti, či zda odráželo působení, které bývá obecně označováno jako ,justiční mafie‘. V každém případě je velmi zarážející, že uvedené neúspěšné podnikatelské působení pana Šnajdra je tou nejvhodnější kvalifikací pro řízení instituce, která obhospodařuje miliardy z veřejných zdrojů. V každém případě je působení osoby s podnikatelskou minulostí typu pana poslance Šnajdra v čele VZP zcela v rozporu s odpovědnou správou věcí veřejných, a to i v případě, že jeho očištění justičními orgány bylo zcela nesporné.“

Iva Bezděková, www.tribune.cz

1 2

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=7096

Autor v Lis 12 2012. Soubor pod Home, Politika. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

Komentáře jsou uzavřeny