|

Demokracie pod vrstvou asfaltu

Vážení přátelé,
situace v České republice pro mne není alarmující. Už nelze hovořit o nebezpečí prorůstání organizovaných obchodních struktur do řízení naší země. Po jmenování Martina Kuby na post ministra průmyslu a obchodu už lze zodpovědně říci, že jsme v situaci, kterou nemáme pod kontrolou. Obchodní struktury rafinovaně propojené s politickými funkcemi již ovládají dění v České republice. Někdo by si mohl říci, že jde o politiku, že ne o strukturovaný organizovaný zločin, ale já jsem přesvědčený o tom, že demokratická politická soutěž je mrtvá.

ODS nám před posledními volbami předvedla skvělé divadelní představení o malé revoluci ve straně, kde v podstatě z ničeho objevivší se Pan Čistý – Petr Nečas, který „bydlel v paneláku a jezdil Fábií“, přebral vládu nad korupcí a klientelismem prorostlou stranou a vedl ji skrze osobnostní čistky a tvrdá gesta pevného přesvědčení o nutnosti radikálních změn k volbám. V Jižních Čechách naštěstí občané tomuto triku neuvěřili, pokud někteří uvěřili, tak s opatrností a jistou formou odstupu. Proč? Především kvůli odvolání Juraje Thomy z postu primátora města. Ne, že by byl primátor Thoma absolutně oblíbeným politikem, ale většina občanů města České Budějovice nechtěla připustit, že organizovaná skupina okolo Pavla Dlouhého, Martina Kuby a ostatních politiků řízených z restaurace U Huberta přebrala velení nad původně demokratickými funkcemi občany volených orgánů města, a to na všech úrovních.

Pavel Dlouhý skrze Martina Kubu a jeho soukmenovce z restaurace U Huberta zamezil Primátorovi Statutárního města ve výkonu jeho funkce. Za tristní situaci považuji již to, že se Primátor Statutárního města snažil vyjednat podporu pro odvolání Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka magistrátu u kmotra Pavla Dlouhého (právo jmenovat a odvolat tajemníka magistrátu se váže výlučně s výkonem funkce primátora města, jde o pracovněprávní vztah), ale odvolání primátora Statutárního města Mgr. Juraje Thomy většinou zastupitelstva města jako odplata za výpověď tajemníkovi magistrátu, byla pro občany města České Budějovice nepřijatelná. Tento krok jasně ukázal, jakým způsobem skupina okolo Pavla Dlouhého ovládá a skrze anesteziologa Martina Kubu řídí českobudějovické zastupitelstvo města.

Následné volby v Českých Budějovicích dopadly pro ODS katastrofálně. ODS se dostala v Jižních Čechách, ale především v Českých Budějovicích, na historické minimum, a to hlavní měrou právě z důvodu nestandardních kroků „politiků“ plnících přání kmotra Pavla Dlouhého a jeho blízkých spolupracovníků, především Martina Kuby, za jehož raketovým politickým úspěchem stojí loajalita vůči kmotrovi Pavlovi Dlouhému, schopnost velmi tvrdého vyjednávání (já bych tento způsob spíše nazval promyšleným, agresivním tlačením oponenta do kouta skrze moc jíž reprezentuje) a obsazení strategických pozic na úrovni přerozdělování dotací z Evropské unie a investic Jihočeského kraje.

Mohli bychom se zamyslet, jestli je tou skvrnou na demokracii právě Občanská demokratická strana, a já říkám ne. Shora organizovaná struktura seskupující se okolo Pavla Dlouhého, třebaže je velmi dobře prorostlá vedením ODS, není a nemůže být synonymem pro (jihočeskou) ODS. Pavel Dlouhý a lidé okolo něj ovládají z velké části i ostatní politická uskupení a většinu klíčových pozic na všech úrovních obchodu a vedení společnosti.

Premiér Nečas, dnes již bez důvěry občanů ve slibovanou očistu ODS, obsazuje strategické funkce vedení naší republiky lidmi, kteří sice mohou být vnímáni jako schopní, v tom se s premiérem mohu shodnout, ovšem otázkou dne je, čeho jsou tito lidé schopni. U nového ministra průmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby rozhodně postrádám smysl pro rovnost, smysl pro spravedlnost, smysl pro politickou zodpovědnost za své chyby, ale co je nejhorší, úctu k demokratickým principům obecně. Politik, který přivede na lokální úrovni pod svým vedením do té doby nejúspěšnější stranu k absolutnímu fiasku a on sám není zvolen ani do zastupitelstva města, přestože se na sestavování kandidátky podílel velkou měrou, dostal od voličů – občanů jasnou odpověď. My Vás v politice nechceme, naši důvěru v kvalitní řízení veřejných orgánů nemáte! Kdo jiný, než občané na lokálních úrovních, je schopen posoudit kvalitu práce politika? Nikdo. Právě toto je základním principem parlamentní demokracie. MUDr. Martin Kuba ve volbách neuspěl a přesto byl jmenován prezidentem České republiky Václavem Klausem na post ministra průmyslu a obchodu. Na návrh premiéra Nečase, který ještě před rokem tvrdě vystupoval proti Martinu Kubovi právě z důvodů nedemokratičnosti jeho aktivit.

Českobudějovická kašna 17. listopadu 2011

Zatímco společnost úspěšně mlčí, demokracie pohřbená pod vrstvami asfaltu ztratila veškerou sílu potřebnou ke své obrodě. Důvěra občanů k politické reprezentaci spadla na úroveň dnešních venkovních teplot a předem vybrané firmy, za tučné úplaty se těšící přízni architektů propojení obchodu a politiky, ubíjejí poslední možnosti přežití vnitrostátního trhu České republiky na úrovni volného obchodu. Daňové zatížení firem, korupce prostupující veřejným i soukromým sektorem a zadluženost státu, samosprávných celků, firem i jednotlivců se již projevila snížením životní úrovně většiny občanů České republiky a přiznejme si, že vývoj nesměřuje ke zlepšení situace, spíše naopak.

Přitom se nabízí velmi elegantní řešení těchto problémů. Vymahatelnost, vykonatelnost práva. Toto ovšem není jednoduché za situace, kdy je obsazeno ministerstvo spravedlnosti lidmi ze stejné zájmové skupiny. Jsem přesvědčený, že pokud by se nám podařilo nastolit vymahatelnost našeho práva, legislativy, zloději by se rázem stali opět zloději, podvodníci podvodníky a korupce by se stala korupcí. Pokud by byl v České republice zločin odhalován a trestán, naprostá většina problémů naší společnosti by rázem zmizela. Politiku by dělali skutečně lidé s nadbytkem a ne pro možnost „dostat se ke korytu“, obchodníci by se věnovali obchodu a jejich výsledky by byly oceněním schopností a snah, ne loajality ke kmotrovi a schopností uplácet.

Jediné, co je na nás, občanech, je vymoci tuto změnu. Naprostá drobnost.

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=6476

Autor v Lis 18 2011. Soubor pod Home, Politika. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

Komentáře jsou uzavřeny