|

Další hřebík do Kalouskovi rakve?

3) 13. srpna 2010: O dva měsíce později se prokuratura na Českou republiku obrací znova a poskytuje klíčové informace pro případ, že by se česká strana nakonec přece jen chtěla účastnit trestního řízení. Znovu žádá, zda by se Česká republika mohla k věci vyjádřit.

Žádost opět zůstává bez odpovědi. Švýcaři se tedy odhodlávají zapojit do hry svého velvyslance v Praze.

4) 15. března 2011: Švýcarský velvyslanec André Regli se schází s tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Upozorňuje jej na skutečnost, že na žádnou ze švýcarských žádostí dosud česká strana žádným způsobem nereagovala.

Velvyslanec zdůrazňuje, že česká strana musí neprodleně reagovat, pakliže má zájem účastnit se řízení.
Pospíšil konstatuje, že celá věc je vlastně v gesci ministra financí, tedy Miroslava Kalouska.

5) 4. dubna 2011: Velvyslanec kontaktuje ministra financí ve věci otálení ze strany českého státu. Kalousek však o záležitost zájem nejeví a velvyslanci sděluje, že se v této věci necítí býti dostatečně kompetentní. Snaží se směřovat odpovědnost na Vrchní státní zastupitelství, které řídí Vlastimil Rampula.

6) 31. května 2011: Miroslav Kalousek trolluje a zasílá švýcarskému velvyslanci vyjádření, ve kterém vysvětluje, že na švýcarskou žádost nemůže odpovědět, neboď nemá přesné informace, vztahující se k poškození českého státu.
Švýcarská prokuratura odpovídá, že že všechny relevantní podklady má již ministr financí dávno k dispozici.
Prokuratůra také zdůrazňuje, že jestliže se česká strana připojí k procesu, bude mít přístup ke všem spisům.

Švýcaři opět vyzvali Českou republiku, aby urychleně ve věci jednala a laskavě odpověděla na první – téměř rok a půl starý – dopis ve věci, který nese datum 14. června 2010 a doposud zůstal bez odpovědi.

7) 20. října 2011: Švýcarská prokuratura odeslala Federálnímu trestnímu soudu obžalobu ve věci praní špinavých peněz, nekalé správy, krádeže a padělání.

8) 21. listopadu 2011: Česká republika předkládá s křížkem po funusu švýcarskému soudu a prokuratuře, žádost o možnost připojit se k žalobě a o doplnění obžalovacího spisu tak, aby bylo zřejmé, že Česká republika je také žalující stranou, a o prominutí nedodržení lhůty.

 

Právní trolling

Naprostá neochota

Podle České pozice  soud v Bellinzoně odůvodňuje své rozhodnutí odmítnout připojení  České republiky k žalobě takto:

Zřetelné vyjádření, že strana má zájem účastnit se trestního řízení jako žalobce, musí být podáno příslušnému úřadu před uzavřením předběžného řízení.

Promeškání této lhůty vylučuje možnost připojit se k žalobě.

Pakliže je lhůta promeškaná, musí být jasně specifikován důvod tohoto zanedbání.

Strana má právo žádat o prominutí promeškané lhůty tehdy, pakliže jí bylo bráněno, aby lhůtu dodržela. Avšak musí prokázat, že k promeškání lhůty nedošlo kvůli chybám na její straně, ale třeba kvůli nedostatku informací. Tedy například v případě, že by se česká strana poprvé seznámila se skutečností, že Švýcaři mají podezření na poškození státu, které překračuje tři miliardy korun, až z dopisu ze dne 30. září 2011.

Dle soudu však už žádost o spolupráci ze dne 25. října 2006 obsahovala veškeré relevantní informace, které poukazovaly k možnosti připojit se k trestnímu řízení v roli poškozeného.

Je možné věřit,  že kauza Gripen už je pohřbena v minulosti a nepodaří se ji náležitě prošetřit. V případě MUS však jsou všechny dokumenty k dispozici a je možné okamžitě zahájit stíhání pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

 

Zdroj Česká pozice

1 2

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=7104

Autor v Lis 16 2012. Soubor pod Home, Politika. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

Komentáře jsou uzavřeny