|

Češi v Ratha nevěří

Praha 18. května (PROTEXT) – Zatčení a obvinění Davida Ratha vnímá
téměř  polovina Čechů jako správné jednání policie, převládá i
mínění, že by měl  David Rath opustit všechny své politické funkce
Zpráva o zadržení a obvinění poslance a dnes již bývalého hejtmana
Středočeského kraje Davida Ratha překvapila více jak dvě třetiny domácí
veřejnosti. Více jak čtyři pětiny domácí populace se pak na základě
zveřejněných informací domnívají, že by měl David Rath rezignovat na
všechny své politické funkce. Ukázal to exkluzivní bleskový průzkum
společnosti SANEP. Poslanec David Rath, který doposud rezignoval pouze na
hejtmanský post a vystoupil z ČSSD, své zadržení a obvinění považuje za
jednoznačnou odplatu za tvrdou opoziční práci, kdy policie pod vedením
ministra Kubiceho zneužívá svou pravomoc k zastrašování a likvidaci
politických odpůrců. S tímto názorem však nesouhlasí více jak dvě
třetiny  veřejnosti. Toto zjištění společnosti SANEP tak jasně poukazuje
na  většinové přesvědčení o vině Davida Ratha. To ostatně dokládá i
názor téměř  poloviny veřejnosti, která považuje zatčení a obvinění
poslance a bývalého  hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha za správné
jednání policie. Více  jak čtvrtina veřejnosti pak vnímá celý zásah
jako součást politického  konkurenčního boje. Neméně zajímavé je však
zjištění, že více jak dvacet  procent domácí populace vnímá celý
policejní zásah a obvinění Davida Ratha  jako začátek fungování
právního státu.
Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve
dnech  15. – 17. května 2012 na vybrané skupině 5728 dotázaných, kteří
představují  reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově
se průzkumu  společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu
více jak 200  tisíc registrovaných uživatelů 12.430 dotázaných.
Reprezentativní vzorek  byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá
sociodemografickému rozložení  obyvatel ČR dle údajů Českého
statistického úřadu. Statistická chyba u  uvedené skupiny obyvatel se
pohybuje v rozmezí +-1,5 %. Kontrola daného  vzorku byla provedena
triangulační datovou metodou.
Zpráva o zadržení a obvinění poslance a bývalého
sociálnědemokratického  hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha v
souhrnu překvapila 68,3 %  respondentů, kteří představují reprezentativní
vzorek domácí populace.
Názor, že by měl poslanec a dnes již bývalý hejtman Středočeského
kraje  David Rath po zatčení a obvinění protikorupční policií ČR
rezignovat na  všechny své politické funkce, sdílí v souhrnu 86,8 %
dotázaných.
S výrokem Davida Ratha, který své zadržení a obvinění považuje za
jednoznačnou odplatu za svou tvrdou opoziční práci, kdy policie pod vedením
ministra Kubiceho zneužívá svou pravomoc k zastrašování a likvidaci
politických odpůrců, souhlasí v souhrnu pouze 19,4 % dotázaných.
Nesouhlasný postoj však zastává 69% respondentů.
Za správné jednání policie považuje zatčení a obvinění Davida
Ratha 42,4 %  dotázaných. Politický konkurenční boj vidí v zatčení a
obvinění Davida  Ratha 26,4 % respondentů. Velice zajímavý je i názor 21,2
% dotázaných,  kteří považují dění kolem skandálu Davida Ratha jako
začátek fungování  právního státu.

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=6691

Autor v Kvě 18 2012. Soubor pod On-line, Zajímavosti. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

Komentáře jsou uzavřeny