|

8 rozumných argumentů proti církevním restitucím

Tento seznam obsahuje pečlivě vybrané a fakticky ověřené argumenty proti schvalovanému zákonu. Nejsou to argumenty proti restitucím církevního majetku jako takovým. O tom, jestli je dobré připravený zákon schválit, nechť si udělá každý obrázek sám.

 1. Zvýhodnění náboženských organizací. Restituce, které všichni pamatujeme z devadesátých let se týkaly jen fyzických osob – lidí. Vrácení majetku organizacím proběhlo jen na základě výčtových zákonů. Tedy zákonů, kde byl majetek přesně vyjmenován. Mezi těmi organizacemi byly i církve. Zákon, který je nyní připravován se z nějakého důvodu týká jen organizací, jejichž společným jmenovatelem je víra v nadpřirozené bytosti. Dochází tak k zásadní nespravedlnosti, kdy jsou organizace posuzovány jen z hlediska víry jejich členů.

2. Nerovnost před zákonem. Nárok na rovnost před zákonem mohou potom použít i jiné organizace, se kterými nebylo zacházeno stejně jako s církvemi. O majetek a případné finanční vyrovnání se potom mohou hlásit a soudit i další organizace a firmy. Jako příklad uvedu Červený kříž, kterému bylo po listopadu ’89 vráceno zhruba 20 procent majetku. Proč by Červený kříž neměl mít nárok na stejné zacházení jako církve? Současný zákon se potom může našem státu v budoucnu ještě zásadně prodražit.

3. Vyplácení peněz církvím, které nic nevlastnily. Mnoha menším církvím se vyplácí odškodnění za majetek který nikdy nevlastnily. Toto odškodnění dosahuje mnohonásobků hodnoty nárokovaného majetku. Církev československá husitská dostane vyplaceno 14 krát více (3,085 mld. Kč), než je hodnota majetku, který si nárokuje. Českobratrská církev evangelická dostane 26 krát více (2,266 mld. Kč), Církev adventistů sedmého dne dostane 157 krát více (521 mil. Kč), Jednota bratrská 250 x více (601 mil. Kč). Další církve potom dostanou miliardy korun, aniž by o nějaký majetek v uvedeném období přišly.

Meditation Trey Ratcliff via Compfight

 [adsenseyu1]

1 2

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=7026

Autor v Říj 22 2012. Soubor pod Lidé, Politika. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

Komentáře jsou uzavřeny